AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR XLVIII /362 /2018 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo ...

Uchwała Nr XLVIII /362 /2018
Rady Gminy Zblewo

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

- czytaj całość