AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR LII / 393 /2018 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

Uchwała Nr LII / 393 /2018
Rady Gminy Zblewo

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród

-czytaj całość