AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do przedszkola w Pinczynie ...

Rekrutacja do Przedszkola w Pinczynie!

 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pinczynie ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla dzieci 6- letnich.

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 7 do 17 maja 2019r. w sekretariacie szkoły.

 Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony zkiwpinczyn.pl lub z sekretariatu szkoły przy ul. Sportowej 8.

 

Wniosek wraz z załącznikami: do pobrania