AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY GMINY ZBLEWO wprowadzająca zmiany do statutu CUW w Gminie Zblewo

Uchwała Nr .IX/88/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Zblewo nr XXI/145/2016  w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo

Na podstawie art.10a, art.10b, art.10c, art.10d, art.18 ust.2 pkt 9 lit.h)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),  art.11 ust.2, art.53  ust.5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz par.14 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.)

- treść uchwały