AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian do opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Zblewo

Uchwała Nr IX/89/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.)

- treść uchwały