AKTUALNOŚCI

Zarządzenie nr 105 /20 Wójta Gminy Zblewo w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych ...

Zarządzenie nr 105 /20

Wójta Gminy Zblewo

z dnia 10 stycznia 2020 r.

 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Zblewo

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 152 i art.154 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 

 

zarządzam, co następuje: - tekst w załączniku