AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR XVIII/151/2020 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2019r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie ...

Uchwała Nr XVIII/151/2020
Rady Gminy Zblewo

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2019r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zblewo oraz nadania mu statutu.

- treść uchwały