AKTUALNOŚCI

Zarządzenie nr 143/20 Wójta Gminy Zblewo Zarządzenie nr 143/20 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-I9 ...

Zarządzenie nr 143/20

Wójta Gminy Zblewo

z dnia 6 maja 2020 r.

 w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-I9 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 2a rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie czasowegoograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. , poz.625 i 747 z 2020r.) oraz ustawą z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020r. z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje:

- treść zarządzenia