Filtr
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora ds administracyjnych w CUW

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia nr 5/2018

                                                                                                                                                    z dnia 4.04.2018 r.

  KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

  OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
  W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W
  GMINIE ZBLEWIE

   

  1.      Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

  Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewie

  83-210 Zblewo ul. Główna 17.

   

  2.      Określenie stanowiska urzędniczego:

  Inspektor ds. administracyjnychCentrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewie

  Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony - 4 miesiące (dotyczy kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) albo na czas nieokreślony (dotyczy pozostałych kandydatów). 

  Miejsce wykonywania pracy: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewie, ul. Główna 17. - czytaj całość

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w CUW ...

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 z dnia 2 lutego 2018

  KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO
  OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWIE


  1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
      Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewie 83-210 Zblewo ul. Główna 17.

  2. Określenie stanowiska urzędniczego:
     Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewie Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat
     Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony - 4 miesiące (dotyczy kandydatów
     podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) albo na czas nieokreślony
     (dotyczy pozostałych kandydatów). Miejsce wykonywania pracy: Centrum Usług Wspólnych
     w Gminie Zblewie, ul. Główna 17. - czytaj całość ogłoszenia

   

   

   

   

 • UCHWAŁA RADY GMINY ZBLEWO w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zblewo dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo ...

  UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2017

  RADY GMINY ZBLEWO 

  z dnia 25 maja 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zblewo nr XXIX/212/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zblewo dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - czytaj całość.

   

 • Rekrutacja do projektu „Interaktywny przedszkolak”

   

  Ogłaszamy nabór dzieci, nauczycieli i rodziców do projektu „Interaktywny przedszkolak”, realizowanego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

  Projekt będzie finansowany z Funduszy Europejskich - Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

                 W ramach projektu będzie można brać udział w następujących zajęciach:

  Dla dzieci:

        1.          Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

  ü  Mała robotyka

  ü  Interaktywny angielski

        2.          Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczne:

  ü  Akademia twórczego myślenia

        3.          Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

  ü  Logorytmika

  ü  Terapia pedagogiczna

  ü  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

  ü  Gimnastyka korekcyjna

        4.          Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

  ü  Zajęcia polisensoryczne

  ü  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

  ü  Wsparcie w samodzielnej egzystencji dziecka niepełnosprawnego

  Dla nauczycieli:

  1.      Szkolenia z „Małej robotyki”

  2.      Szkolenia z „Szkoły dla rodziców”

  3.      Szkolenie z korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym

  Dla rodziców:

  1.      ,,Szkoła dla rodziców''

  Szczegółowe informacje w regulaminie.

                                                                                                         Koordynator projektu

   

                                                                                                                Dorota Libera