Dotacje opłaty Oświata

UCHWAŁA RADY GMINY ZBLEWO w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zblewo dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo ...

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2017

RADY GMINY ZBLEWO 

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zblewo nr XXIX/212/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zblewo dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - czytaj całość.