Dotacje opłaty Oświata

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych