Dotacje opłaty Oświata

Stypendia, wyprawki

Pokaż # 
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zblewo i CUW w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. 28 lipiec 2021
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Zblewo i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 ... 29 lipiec 2020
Zarządzenie nr 171 / 20 Wójta Gminy Zblewo w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 21 lipiec 2020
Ogłoszenie - wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 14 sierpień 2019
Zarządzenie nr 318/17 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2017 ... 06 listopad 2017
Zarządzenie nr 312/17 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2017/18 ... 05 październik 2017
Stypendia szkolne na rok 2017/2018 26 sierpień 2017
UCHWAŁA NR XL/291/2017 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo 14 sierpień 2017
Zarządzenie nr 281/17 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ... 28 kwiecień 2017