Ogłoszenia

Pokaż # 
Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019 wyliczonej na podstawie planu finansowego na dzień 30.09.2019r. 05 listopad 2019
INFORMACJA O NABORZE DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO W PINCZYNIE 11 lipiec 2019
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020r 26 czerwiec 2019
Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019 20 marzec 2019
OGŁOSZENIE w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018 21 listopad 2018
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. 28 czerwiec 2018
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 12 czerwiec 2018
OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018 18 kwiecień 2018
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach na rok 2017 - 10.2017 03 listopad 2017
OGŁOSZENIE - w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli ... 25 lipiec 2017