Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018

OGŁOSZENIE

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Wójt Gminy Zblewo ogłasza, że:

        1.        wysokość podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli wynosi:

- roczna kwota: 8 136,91 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści sześć  zł 91/100)

- miesięczna kwota: 678,08 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem zł 08/100)

        2.        statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zblewo wynosi: 289,67.

 

Wójt Gminy

Artur Herold