Ogłoszenia

Strajk w publicznych placówkach oświatowych Gminy Zblewo.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w Gminie Zblewo wszystkie jednostki oświatowe (tj. 5 szkół oraz 2 przedszkola) przystąpiły do strajku, zapewniając jednocześnie opiekę tym dzieciom, których rodzice nie są w stanie jej zapewnić.

Dyrektorzy placówek pozostają z rodzicami w stałym kontakcie poprzez dziennik elektroniczny lub stronę internetową. W przypadku zmiany obecnej sytuacji rodzice niezwłocznie otrzymają stosowną informację (przez e-dziennik lub serwis internetowy placówki).