Programy

Rekrutacja do projektu „Interaktywny przedszkolak”

 

Ogłaszamy nabór dzieci, nauczycieli i rodziców do projektu „Interaktywny przedszkolak”, realizowanego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Projekt będzie finansowany z Funduszy Europejskich - Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

               W ramach projektu będzie można brać udział w następujących zajęciach:

Dla dzieci:

      1.          Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

ü  Mała robotyka

ü  Interaktywny angielski

      2.          Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczne:

ü  Akademia twórczego myślenia

      3.          Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

ü  Logorytmika

ü  Terapia pedagogiczna

ü  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

ü  Gimnastyka korekcyjna

      4.          Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

ü  Zajęcia polisensoryczne

ü  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

ü  Wsparcie w samodzielnej egzystencji dziecka niepełnosprawnego

Dla nauczycieli:

1.      Szkolenia z „Małej robotyki”

2.      Szkolenia z „Szkoły dla rodziców”

3.      Szkolenie z korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym

Dla rodziców:

1.      ,,Szkoła dla rodziców''

Szczegółowe informacje w regulaminie.

                                                                                                       Koordynator projektu

 

                                                                                                              Dorota Libera