Programy

Konkurs Grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 "Zdalna Szkoła +"

Konkurs Grantowy

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Zdalna Szkoła +

 

 W powyższym programie Gmina Zblewo otrzyma dofinansowanie w kwocie 105 000,00 zł. Laptopy, które zostaną zakupione w ramach projektu są przeznaczone na wyposażenie pięciu szkół podstawowych w naszej gminie w sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji. Celem projektu jest eliminować różnic w dostępie do internetu i nowoczesnego sprzętu w różnych miejscach Polski. Kupiony sprzęt będzie użyczany przez szkoły uczniom z rodzin wielodzietnych. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany na terenie placówek oświatowych.