Programy

MALUCH+ 2021

 

 

W czerwcu bieżącego roku Gmina Zblewo w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+ 2021” podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dofinansowania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Klubie Dziecięcym w Pinczynie. Dotacja w wysokości 24 000,00 zł będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania 25 miejsc opieki nad dziećmi.