Programy

Zarządzenie nr 272/2017 w sprawie wdrożenia i realizacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo projektu „Interaktywny przedszkolak" ...

Zarządzenie nr 272 /17

Wójta Gminy Zblewo

z dnia 19 kwietnia 2017r.

 w sprawie wdrożenia i realizacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo projektu „Interaktywny przedszkolak", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3.1 Edukacja przedszkolna nr umowy RPPM.03.01.00-22-0032/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ...

-Czytaj całość