AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
UCHWAŁA NR XXII/183/2020 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 31 lipiec 2020
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Zblewo i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 ... 29 lipiec 2020
Zarządzenie nr 171 / 20 Wójta Gminy Zblewo w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 21 lipiec 2020
OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 ... 24 czerwiec 2020
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2020 19 czerwiec 2020
Program stypendialny "KLASA" dla uczniów klas 8 szkół podstawowych ... 19 czerwiec 2020
Zarządzenie nr 155 /20 Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych ... 05 czerwiec 2020
Stypendia pomostowe na rok akademicki 2020/2021 05 czerwiec 2020
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ... 29 maj 2020
Zarządzenie nr 153 /20 Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-I9 ... 28 maj 2020