AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 wyliczonej na podstawie planu finansowego na dzień 30.09.2020 r. 25 listopad 2020
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii 01 wrzesień 2020
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 18 sierpień 2020
UCHWAŁA NR XXII/184/2020 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie, dla którego ... 31 lipiec 2020
UCHWAŁA NR XXII/183/2020 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 31 lipiec 2020
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Zblewo i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 ... 29 lipiec 2020
Zarządzenie nr 171 / 20 Wójta Gminy Zblewo w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 21 lipiec 2020
OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 ... 24 czerwiec 2020
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2020 19 czerwiec 2020
Program stypendialny "KLASA" dla uczniów klas 8 szkół podstawowych ... 19 czerwiec 2020