AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjów ... 17 październik 2019
UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian uchwały nr LII/393/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.. 17 październik 2019
UCHWAŁA NR X/94/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2019r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie ... 17 październik 2019
Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Zblewo w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół ... 17 październik 2019
Ogłoszenie - DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 12 wrzesień 2019
UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian do opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Zblewo 30 sierpień 2019
UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY GMINY ZBLEWO wprowadzająca zmiany do statutu CUW w Gminie Zblewo 30 sierpień 2019
Ogłoszenie - wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 14 sierpień 2019
UCHWAŁA NR VIII/84/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ... 22 lipiec 2019
UCHWAŁA NR VII/72/2019 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Zblewo ... 11 lipiec 2019