AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
Ogłoszenie - DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 12 wrzesień 2019
UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian do opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Zblewo 30 sierpień 2019
UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY GMINY ZBLEWO wprowadzająca zmiany do statutu CUW w Gminie Zblewo 30 sierpień 2019
Ogłoszenie - wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 14 sierpień 2019
UCHWAŁA NR VIII/84/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ... 22 lipiec 2019
UCHWAŁA NR VII/72/2019 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Zblewo ... 11 lipiec 2019
UCHWAŁA NR VII/73/2019 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby ... 11 lipiec 2019
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020r 26 czerwiec 2019
UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie ... 20 maj 2019
UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ... 20 maj 2019