AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
UCHWAŁA NR VII/73/2019 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby ... 11 lipiec 2019
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020r 26 czerwiec 2019
UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie ... 20 maj 2019
UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ... 20 maj 2019
Informacja o realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2019" 20 marzec 2019
UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ... 20 marzec 2019
UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo 20 marzec 2019
UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY ZBLEWO wprowadzająca zmiany do statutu CUW w Gminie Zblewo 20 marzec 2019
Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019 20 marzec 2019
Informacja o programie "Klub dziecięcy przyjazny dzieciom" realizowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 06 luty 2019