AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
KALENDARZ IMPREZ GMINNYCH / KONKURSÓW, WARSZTATÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ZBLEWO w roku szkolnym 2018/2019 19 październik 2018
UCHWAŁA NR LIV / 413 / 2018 RADY GMINY ZBLEWO zmieniającą uchwałę Rady Gminy Zblewo nr XXI/145/2016 w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie... 09 październik 2018
Zarządzenie nr 401 /18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych ... 05 wrzesień 2018
UCHWAŁA NR LII / 393 /2018 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ... 08 sierpień 2018
Rejestr Szkół i Placówek 10 lipiec 2018
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. 28 czerwiec 2018
Zarządzenie Wójta nr 376/2018 w sprawie powołania komisji do wytypowania uczniów do nagrody "PRIMUS INTER PARES" ... 12 czerwiec 2018
OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018 18 kwiecień 2018
UCHWAŁA NR XLVIII /362 /2018 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo ... 09 kwiecień 2018
UCHWAŁA NR XLVIII/ 361/2018 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ... 09 kwiecień 2018