AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
Zarządzenie Wójta nr 376/2018 w sprawie powołania komisji do wytypowania uczniów do nagrody "PRIMUS INTER PARES" ... 12 czerwiec 2018
OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018 18 kwiecień 2018
UCHWAŁA NR XLVIII /362 /2018 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo ... 09 kwiecień 2018
UCHWAŁA NR XLVIII/ 361/2018 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ... 09 kwiecień 2018
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 28 marzec 2018
Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XLVII/343/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 02 marzec 2018
Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XLVII/345/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ... 02 marzec 2018
Uchwała nr XLVII /344/2018 z dnia 28 lutego 2018 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 ... 02 marzec 2018
Informacja o realizacji programu „Zajęcia sportowe dla uczniów 2018” - „Dzieci Gminy Zblewo zdobywają umiejętności pływackie.” 16 luty 2018
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego 22 styczeń 2018