AKTUALNOŚCI

Pokaż # 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 28 marzec 2018
Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XLVII/343/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 02 marzec 2018
Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XLVII/345/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ... 02 marzec 2018
Uchwała nr XLVII /344/2018 z dnia 28 lutego 2018 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 ... 02 marzec 2018
Informacja o realizacji programu „Zajęcia sportowe dla uczniów 2018” - „Dzieci Gminy Zblewo zdobywają umiejętności pływackie.” 16 luty 2018
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego 22 styczeń 2018
Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XLV/332/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową ... 21 grudzień 2017
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 08 grudzień 2017
UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół ... 01 grudzień 2017
Zarządzenie nr 318/17 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2017 ... 06 listopad 2017