CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

AKTUALNOŚCI

Uchwała Nr LII/392/2022 Rady Gminy Zblewo w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia ...

28 wrzesień 2022
Więcej...

Uchwała Nr LII/391/2022 Rady Gminy Zblewo zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach

28 wrzesień 2022
Więcej...

Uchwała Nr LII/389/2022 RADA GMINY ZBLEWO w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

28 wrzesień 2022
Więcej...

Uchwała Nr LII/390/2022 Rady Gminy Zblewo w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w klubach dziecięcych

28 wrzesień 2022
Więcej...

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

16 sierpień 2022
Więcej...

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Zblewo i CUW w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/23 ...

28 lipiec 2022
Więcej...
Czcionka
Kontrast