CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

AKTUALNOŚCI

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

16 sierpień 2022
Więcej...

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Zblewo i CUW w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/23 ...

28 lipiec 2022
Więcej...

UCHWAŁA NR LI/385/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ...

27 lipiec 2022
Więcej...

Zmiana nr telefonu do Klubu Dziecięcego w Pinczynie

17 czerwiec 2022
Więcej...

OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2022

13 maj 2022
Więcej...

Zarządzenie nr 395 /22 Wójta Gminy Zblewo w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Pinczynie

12 maj 2022
Więcej...
Czcionka
Kontrast