CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

Org. Oświaty


Organizacja szkół publicznych

Uchwała Nr LII/392/2022 Rady Gminy Zblewo w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia …

28 września, 2022
Więcej...

UCHWAŁA NR LI/385/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych …

27 lipca, 2022
Więcej...

Zarządzenie nr 394 /22 Wójta Gminy Zblewo w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie

12 maja, 2022
Więcej...

 Zarządzenie nr 393 /22 Wójta Gminy Zblewo  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim

12 maja, 2022
Więcej...

Zarządzenie nr 376 /22 Wójta Gminy Zblewo w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych

30 marca, 2022
Więcej...

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie starogardzkim

16 marca, 2022
Więcej...
poprzednia strona 123 następna strona