AKTUALNOŚCI

Filtr
 • Rekrutacja do projektu „Interaktywny przedszkolak”

   

  Ogłaszamy nabór dzieci, nauczycieli i rodziców do projektu „Interaktywny przedszkolak”, realizowanego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

  Projekt będzie finansowany z Funduszy Europejskich - Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

                 W ramach projektu będzie można brać udział w następujących zajęciach:

  Dla dzieci:

        1.          Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

  ü  Mała robotyka

  ü  Interaktywny angielski

        2.          Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczne:

  ü  Akademia twórczego myślenia

        3.          Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

  ü  Logorytmika

  ü  Terapia pedagogiczna

  ü  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

  ü  Gimnastyka korekcyjna

        4.          Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

  ü  Zajęcia polisensoryczne

  ü  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

  ü  Wsparcie w samodzielnej egzystencji dziecka niepełnosprawnego

  Dla nauczycieli:

  1.      Szkolenia z „Małej robotyki”

  2.      Szkolenia z „Szkoły dla rodziców”

  3.      Szkolenie z korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym

  Dla rodziców:

  1.      ,,Szkoła dla rodziców''

  Szczegółowe informacje w regulaminie.

                                                                                                         Koordynator projektu

   

                                                                                                                Dorota Libera