CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

Dotacje i opłaty


OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zblewo i CUW w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

Kategorie: Dotacje i opłaty
Opublikowano: 28 lipca 2021
Wójt Gminy Zblewo
Odsłony: 11

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zblewo i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.

Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w sekretariatach szkół, Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo oraz na stronie internetowej www.cuwzblewo.pl

Wnioski przyjmowane będą w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo w godzinach od 7:30 do 15:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17 lub pod numerem tel.: 058 588 44 06

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876) tj. 528 zł netto.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 1. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza). (podręczniki, lektury, opracowania szkolne musza być zgodne ze szkołą, klasą do której uczęszcza stypendysta (faktury/ rachunki za m-c lipiec i sierpień 2021 r.)
 2. Zeszyty (faktury/ rachunki za m-c lipiec i sierpień 2021 r.)
 3. Plecak szkolny (faktury/rachunki za m-c lipiec i sierpień 2021 r.)
 4. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, przybory geometryczne, plastelina, modelina, papier ksero (faktury/ rachunki mogą być za m-c lipiec i sierpień 2021 r.)
 5. Dresy, spodenki sportowe, koszulki sportowe, obuwie sportowe itp. (dla każdego dziecka do 3 par na semestr) a także fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia) (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 6. Sprzęt komputerowy oraz programy naukowe do tych komputerów (monitor, jednostka, klawiatura, mysz, drukarka, słuchawki ) (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 7. Tusz do drukarek (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 8. Abonament internetowy (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 9. Zajęcia edukacyjne: nauka języka obcego, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 10. Zwrot za bilety- związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania (jeżeli jest dojazd finansowany z GOPS-u zwrot obejmuje tylko różnicę) (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 11. Biurko, krzesło do biurka (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)
 12. Pomoce dydaktyczne (np. mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią, luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, sprzęt muzyczny dla ucznia uczęszczającego do szkoły muzycznej) (faktury/ rachunki od m-ca września 2021 r.)

UWAGA!!!

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę. Istotne jest także by plecak miał adnotację „SZKOLNY” a odzież i obuwie adnotację „SPORTOWE”.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem: 058 588 44 06

całość ogłoszenia
wniosek wraz z załącznikami w formie edycyjnej