CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

Programy


Rekrutacja do programu Kompleksowy program rozwoju Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminie Zblewo

Kategorie: Programy
Opublikowano: 5 listopada 2021
M.Mischke
Odsłony: 10

Baner UE

Rekrutacja do

„Kompleksowego programu rozwoju OWP w Gminie Zblewo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Rekrutacja do programu będzie prowadzona w oddziałach przedszkolnych  poniższych placówek oświatowych:

 1. Publicznej Szkole Podstawowej im. o. F. Słomińskiego w Borzechowie.
 2. Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zblewie im. W. Kwaśniewskiego w Zblewie.
 3. Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Dywelskiego w Bytoni.
 4. Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim.
 5. Publicznym Przedszkolu w Pinczynie.
 6. Gminnym Przedszkolu w Zblewie.

Wsparcie zaplanowane w programie obejmuje zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia dla dzieci SPE.

Program będzie realizowany przez 2 lata szkolne i na każdy rok szkolny będzie osobna rekrutacja.

Każde dziecko ma możliwość uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia. Nie ma jednak gwarancji, iż na każde wybrane zajęcia zostanie zakwalifikowane do grupy podstawowej.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Program obejmuje:

 1. Zajęcia Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 2. Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne.
 3. Indywidualne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością.
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe.
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne poprzez gry matematyczno-logiczne.
 6. Zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.
 7. Zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (deklaracja w załączniku) oraz złożenie jej do dnia 19 listopada 2021 r. w jednej ze wskazanych powyżej placówek oświatowych.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz informacja o programie  dostępna jest również we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych Gminy Zblewo oraz w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo.

 Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji