CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

Programy


Rekrutacja do programu Kompleksowy program rozwoju Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminie Zblewo

Kategorie: Programy
Opublikowano: 5 listopada 2021
M.Mischke
Odsłony: 27

Rekrutacja do

„Kompleksowego programu rozwoju OWP w Gminie Zblewo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Rekrutacja do programu będzie prowadzona w oddziałach przedszkolnych  poniższych placówek oświatowych:

1)    Publicznej Szkole Podstawowej im. o. F. Słomińskiego w Borzechowie.

2) Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zblewie im. W. Kwaśniewskiego w Zblewie.

3)    Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Dywelskiego w Bytoni.

4)    Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim.

5)    Publicznym Przedszkolu w Pinczynie.

6)    Gminnym Przedszkolu w Zblewie.

Wsparcie zaplanowane w programie obejmuje zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia dla dzieci SPE.

Program będzie realizowany przez 2 lata szkolne i na każdy rok szkolny będzie osobna rekrutacja.

Każde dziecko ma możliwość uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia. Nie ma jednak gwarancji, iż na każde wybrane zajęcia zostanie zakwalifikowane do grupy podstawowej.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Program obejmuje:

1)    Zajęcia Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

2)    Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne.

3)    Indywidualne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością.

4)    Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe.

5)    Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne poprzez gry matematyczno-logiczne.

6)    Zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

7)    Zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (deklaracja w załączniku) oraz złożenie jej do dnia 19 listopada 2021 r. w jednej ze wskazanych powyżej placówek oświatowych.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz informacja o programie  dostępna jest również we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych Gminy Zblewo oraz w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo.

 Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji