CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

Programy


Uchwała Rady Gminy Zblewo w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna

Kategorie: Programy
Opublikowano: 15 września 2021
M.Mischke
Odsłony: 2

UCHWAŁA NR XXXIX / 286 / 2021
RADA GMINY ZBLEWO

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20

Na podstawie art.18 ust.1 w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

treść uchwały