CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ZBLEWO

Aktualności


Uchwała Nr LII/392/2022 Rady Gminy Zblewo w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia …

Kategorie: Aktualności
Opublikowano: 28 września 2022
Odsłony: 8

Uchwała Nr LII/392/2022
Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LII/393/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród

Treść uchwały
Czcionka
Kontrast